3. BICO Group

BICO (tidigare CELLINK) grundades 2016 och är en världsledande koncern inom biokonvergens. Genom att kombinera olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi möjliggör bolaget för sina kunder att förbättra framtidens hälsa.

Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Koncernen har över 25 000 installerade produkter i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer.